Storviltjakt

Årlig felles det ca 350 elger og ca 50 hjorter i Selbu
Det meste av storviltjakta er det grunneierne selv som besørger, men det finnes muligheter for å bli med som gjestejeger i enkelte jaktlag.


Foto Per Sølverud

Selbustrand Utmarkslag: 1-2 gjestejegere i 1 uke
Vestre Vikvarvet Utmarkslag: 1-2 gjestejegere i 1 uke