Snøskuterløyper – info

Kart

Skuterløyper – oversiktskart

GENERELL INFO OM SNØSCOOTERLØYPER I SELBU

Oppdatering skuterløyper (oppdatert 22.02.2021):

 

STENGING  AV LØYPER

På grunn av mildværet og for lite snø i løypenettet må vi beklageligvis stenge alle løypene våre

Det gjelder alle A, B, og D løypene

Vi har hatt befaring på flere av løypene og der den ikke har tint bort har siste vindperioden blåst vekk snøen


Løyper B5, B7, B10 og B12 er åpen. Dvs hele løypenettet mellom Mosletta og Djupåtjenna er åpen.

Det er litt lite snø i området så kjør forsiktig!
Løypeavgift kan betales på nett, vipps eller hos B Langseth.

Da er løypene A1 A2 A3 A8 A9 A10 åpen

Ingen løyper I fjellet er åpen da det er for lite snø

NB Det er ingen innpåkjøring fra Bønnkjølen


løype B8 og B9 fra Sørungen til krysset ved Litj Gravtjenna er åpen


Løyper D2 og D5 fra Dragsten til Høgda åpnes lørdag 06.02
Løyper D6, D7, D8, D9, og D10 fra Høgda til Vinsmyra Selbuskogen åpnes fra 06.02

Det meldes om litt lite snø i enkelte partier så kjør forsiktig


Løype  B11 til B17  fra Mosletta til Jovatnet er åpen!


Løype B2 til B4  fra Gammelvollvegen Sørungen til Djupåtjenna er åpen fra lørdag 30.01.21

Generell info:

 • Åpning/stenging: tidligst i desember og stenges senest 1. mai.
 • Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, i lokalavis, www.selbuutmark.no, Facebook og ved løypenes startpunkt.
 • Kjøretider: Ikke tillatt med kjøring mellom 23.00 og 07.00
 • Max hastighet i Selbu Kommune 60 km/t, øvrige fartsgrenser skiltes.
 • Fører av snøscooter har vikeplikt for all ferdsel og skal stanse før kryssing av veg og skispor mm.
 • Parkering: Parkering av bil og henger må foregå på merkede områder for snøscooterbrukere. Se etter eventuell parkeringsbetaling på hver parkeringsplass.
 • Rasting: Det er tillatt å parkere og raste inntil 30 meter fra løypen på begge sider. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt. Max hastighet ut fra løypa ved rasting er 20 km/t.
 • I soner der det er skiltet «Rasting forbudt» er det ikke tillatt med rasting eller stopp.
 • Brukere av løypenettet har ett selvstendig ansvar for å rydde etter seg, ved rasting og stopp langs turløypen.
 • Ved skal medbringes for bål og rasting langs løypenettet.
 • Kjøretillatelse og gebyr: Det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i løypene. Tillatelsen er personlig og må medbringes under bruk av løypenettet. Det må påregnes kontroll.
 • Det selges kjøretillatelser for enkeltdager og sesong.
 • Priser: Dagskort kr. 150,- Sesongkort kr. 1000,-
 • Kjøp av løypekort: www.selbuutmark.no, Vipps-nr. 502487 (Skriv i melding: Dato for kjøring og navn) Selbusporten og  B. Langseth.
 • Straffeansvar: Kjøring i løypene uten å kjøpe eller medbringe kjøretillatelse, medbringer tilleggsgebyr på kr. 1500,-
 • Det er nulltoleranse for overtredelser av bestemmelsene i forhold til kjøring utenfor fastsatte løypetraseer.

Ta hensyn og ha en god tur.

Selbu Utmarksråd

Snøskuterløyper – info | Selbu Utmark
Close