Snøskuterløyper – info

Kart

Skuterløyper – oversiktskart

GENERELL INFO OM SNØSCOOTERLØYPER I SELBU

Oppdatering skuterløyper (oppdatert 21.04.2021):

21.04.2021

Alle D løypene i Innbygda er stengt

16.04.2021

Da er A løypen åpne. A1 goenget -renåelva er stengt. Dét er lite med parkeringsplass på vallibakken så det anbefales å kjøre ut fra Renå

15.04.2021

Alle B løypene unntatt B15 og B16 stenges fra i morgen 16.04.2021

09.04.2021

løype A8, A9, A10, A13 fra Renå til Småvatna og Dalavollen er åpen.

Løype C1 fra Dragsten til Høgda  B5 og B6 fra Nåla til Gammelvollvegen samt nyløype B1 fra Sørungen er åpen.

Det er ikke mulig å krysse Djupåa (mellom C1 0g C2).

31.03.2021

Vi ser oss nødt til å stenge Løype B5 og B6 fra krysset ved Lementjenna til Nåla.
Meldes om enda fine forhold fra Gammelvollveien/Sørungen til Djupåtjenna.

Løypa over Østrungen som tidligere ble annonsert stengt er åpen igjen.
Var tidligere overvann der men det er nå borte.

30.03.2021

Løyper B15, B16 samt løype over Østrungen stenger grunnet snømangel

26.03.2021

B1 åpen fra parkeringa P8 ved Sand utpå Sørungen for isfiske

—–

25.03.2021

Løyper D2, D3 D4, D5, D7 OG D8  åpnes fra lørdag 26.03

—–

Alle A løypene stenges fra og med i dag grunnet snømangel

23.03.2021

Kan du publisere at løype B1  over Sørungen er stengt pga overvann

—-

15.03.2021

Alle A løypene unntatt A1 er åpen!

—-

Åpning av scooteløyper

Da kan vi endelig åpne løyper igjen

Det gjelder løypene på Selbustrand fra Dragsten til Selbuskogen  alle løypene der er åpen

Likens fra Mosletta til Djupåtjenna med  bringtjenna

Dvs løype D1 til D10,  B2 til B17

Som dere har sett har vi nye løyper som er godkjent som også er snart klare, i den forbindelse blir det nye løypenummer på en del

Kommer til å legge ut kart over dette når alt er på plass

Vi er i full gang med merking og rydding av disse traseene og vi åpner så fort som mulig

Det meldes om fine forhold

Mulig med åpning av A løypene iløpet av helga

Følg med på facebook og hjemmesider

Generell info:

 • Åpning/stenging: tidligst i desember og stenges senest 1. mai.
 • Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, i lokalavis, www.selbuutmark.no, Facebook og ved løypenes startpunkt.
 • Kjøretider: Ikke tillatt med kjøring mellom 23.00 og 07.00
 • Max hastighet i Selbu Kommune 60 km/t, øvrige fartsgrenser skiltes.
 • Fører av snøscooter har vikeplikt for all ferdsel og skal stanse før kryssing av veg og skispor mm.
 • Parkering: Parkering av bil og henger må foregå på merkede områder for snøscooterbrukere. Se etter eventuell parkeringsbetaling på hver parkeringsplass.
 • Rasting: Det er tillatt å parkere og raste inntil 30 meter fra løypen på begge sider. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt. Max hastighet ut fra løypa ved rasting er 20 km/t.
 • I soner der det er skiltet «Rasting forbudt» er det ikke tillatt med rasting eller stopp.
 • Brukere av løypenettet har ett selvstendig ansvar for å rydde etter seg, ved rasting og stopp langs turløypen.
 • Ved skal medbringes for bål og rasting langs løypenettet.
 • Kjøretillatelse og gebyr: Det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i løypene. Tillatelsen er personlig og må medbringes under bruk av løypenettet. Det må påregnes kontroll.
 • Det selges kjøretillatelser for enkeltdager og sesong.
 • Priser: Dagskort kr. 150,- Sesongkort kr. 1000,-
 • Kjøp av løypekort: www.selbuutmark.no, Vipps-nr. 502487 (Skriv i melding: Dato for kjøring og navn) Selbusporten og  B. Langseth.
 • Straffeansvar: Kjøring i løypene uten å kjøpe eller medbringe kjøretillatelse, medbringer tilleggsgebyr på kr. 1500,-
 • Det er nulltoleranse for overtredelser av bestemmelsene i forhold til kjøring utenfor fastsatte løypetraseer.

Ta hensyn og ha en god tur.

Selbu Utmarksråd

Snøskuterløyper – info | Selbu Utmark
Close