Selbu Utmarksråd (SUR) er en paraplyorganisasjon for alle utmarkslagene og faglagene i Selbu.

 Selbu Utmarksråd har 18 medlemslag og utmarksrådet ønsker å bidra til en fornuftig bruk av utmarka gjennom samarbeid og tilrettelegging.
SUR har en viktig rolle i forvaltningen av jakt og fiskeressursene i kommunen. Driftsplanlegging og tildeling av storvilt er blant arbeidsoppgavene.
Selbu Utmarksråd ble etablert 1996 som et resultat av et omfattende utmarksprosjekt.

Selbu Utmarksråd har et styre på 8 medlemmer .

Selbu Utmarksråd:

Lars Olav Mogård
                                                                                               
Tom Helge Stubbe

Eirik Flønæs

Kim Olsen Stokke

Arild Hegge

Ingvar Hårstad

Skogeierlagets repr. :

Jan Edvind Kulseth

Vara

Håvard Aftret