MEDLEMSLAGENE SELBU UTMARKSRÅD 2016

Hersjø Kråssådal Utmarkslag
Hersjø Kråssådal Utmarkslag sitt område går fra Hersjøen i vest og inn til grensa på Skarvan og Roltdal Nasjonalpark i øst, det avgrenses av Rotla i sør og Elvåa i nord.
kontakt: Marit Renå mob: 48138175 e-post: mkrenaa@hotmail.com

Rolset Utmarkslag
Rolset Utmarksråd ligger drøyt 1 mil sør for Selbu sentrum i retning Tydal, og har utmarksområder på begge sider av Nea.
kontakt: Lars Olav Mogård mob: 90958599 e-post: lars.olav@neanett.no

Nea Elveeierlag
Nea Elveeierlag forvalter på vegne av grunneiere fiskeretten i elven Nea. Nea starter i Sylan på Svensk side, og den renner ned gjennom bygdene i Tydal og Selbu og munner ut i Selbusjøen.
kontakt: Nils Olav Stokke mob: 99773766 e-post:  nils.olav.stokke@neanett.no

Selbustrand Utmarkslag
Selbustrand Utmarkslag (SUL) har sitt område vest for Fv. 705 fra Tømra til Vinsmyra. Nordre grense går etter fylkesmerket fra Vinsmyra og vestover mot Litlfjellet, så sørvestover  mot Baklifjellet og ned mot Haukåtjenna v/ Fv 963. Derfra går grensen mot Damtjern /Dambekken (Ytre selbustrand). I sør går grensen mot innmarka på Selbustrand og inn til Tømra. Totalt areal er vel 60.000 da.
kontakt: Håvard Kjøsnes mob: 95081458 e-post: ninaoline@neanett.no

Selbusjøen grunneierlag
Selbusjøen grunneierlag forvalter fiske i Selbusjøen. Selbusjøen er ca. 60.000 da stor og på det dypeste er den over 200 m. Sjøen er regulert mellom 155,0 - 161,3 moh så vannstanden kan variere noe.

Kontakt: Per Avelsgård mob.: 48107739 e-post: peravelsgard@hotmail.com

Innbygda Utm.Lag
Åge Kjeldstad tlf: 99573010 e-post: aage.kjeldstad@selbubyggtre.no

Flora Utm.Lag
Kjell G. Aune tlf: 95847259 e-post: kjellgeorg.aune91@gmail.com

Østrungen Utm.Lag
Borgar Krogstadmo tlf: 93463018 e-post: borgar.krogstadmo@stfk.no

Kulsetrya Utm.Lag
Jan Edvin Kulseth tlf: 97669083 e-post: jan-kuls@hotmail.com

Østre Vikvarvet Utm.Lag
Stein Emstad tlf: 99016130 e-post: stein.emstad@kjeldstad.no

Guldseth Utm.Lag
Noralf Guldseth tlf: 93246531 e-post: noralf.guldset@neanett.no

Vestre Vikvarv Utm.Lag
Håvard Aftret tlf: 95050688 e-post: haars111@hotmail.com

Selbu Skogeierlag
Hermann Bjugan tlf: 90949168 e-post: h-bjuga@online.no

Selbu Bondelag
Grim Sandvik tlf: 97644985 e-post: grimsa@live.no

Selbu Bonde og Småbr.lag
Odd Jarle Lien tlf: 95072313 e-post: odd.jarle.lien@neanett.no

Selbu Fjellstyre
Per Sølverud tlf: 95191437 per.solverud@online.no

 

 

MEDLEMMER I STYRET SELBU UTMARKSRÅD 2017

Lars Olav Mogård   lars.olav@neanett.no 909 58 599
                                                                                               
Tom Helge Stubbe ths@kjeldstad.no 958 03 529

Eirik Flønæs  floenaes@hotmail.com 957 88 053

Kim Olsen Stokke kos@selbusparebank.no 404 98 868

Arild Hegge arild-hegge@hotmail.com  416 86 551

Ingvar Hårstad ingvar@neanett.no 970 56 681

Skogeierlagets repr. :

Jan Edvind Kulseth e-post: jan-kuls@hotmail.com    tlf: 976 69 083

Vara

Håvard Aftret e-post: haars111@hotmail.com tlf: 950 50 688