Ledige Hyttetomter

Hytteliv i Selbu (Oversikt over ledige hyttetomter i Selbu)

Selbustrand

-Høgda (Yter), Ledige hyttetomter i
glissent skogsterreng. Kontakt: Odd Fuglem, tlf. 73818748

-Svendalen, Ledige hyttetomter i
fjellterreng, kontakt Ola Einar Fuglem, tlf. 481 57 760

-Svendalen, Ledige hyttetomter i
fjellterreng, kontakt Ole Kristian Fuglem, tlf. 958 47 257

-Torsåsen, Ledige hyttetomter i glissent
skogsterreng, kontakt Ivar Fuglem, tlf. 480 25 020

-Damtjønna, Ledige hyttetomter i
glissent skogsterreng, kontakt Harry Størseth, tlf. 917 87 555

-Vinsmyra, Ledige hyttetomter i glissent
skogsterreng, kontakt Jostein Sandvik, tlf. 911 56 192