Kortsalg i Selbu

Felles fiskekort for Selbu "SELBUKORTET"
Selbu Utmarksråd tilbyr også et felles fiskekort som gir tilgang på rimelig fiske i de fleste fiskevann og elver i Selbu.
"Selbukortet" er å få kjøpt  på følgende steder:

  • Selbusporten
  • Statoil, B. Langseth, Selbu
  • Esso, Selbu
  • Vertshuset Caroline, Flora
  • Selbusjøen hotell og gjestegård

Selbukortet kan også kjøpes på nettet via portalen  INATUR
I tillegg kan de som bare ønsker å fiske i Nea kjøpe eget fiskekort som bare gjelder i Nea. Kortet kjøpes storsett på de samme stedene som Selbukortet samt på INATUR.
Ellers selger også de ulike medlemslagene også lokale fiskekort som kun kan benyttes på avgrensede områder eller vassdrag. Slike kort selges ofte  ved bomkasser, sportsbutikker og bensinstasjoner.

Kort for småviltjakt og rådyrjakt selges av de enkelte medlemslagene i kommunen.
Her finnes mange muligheter men vær tidlig ute med bestilling av jaktkort da pågangen er stor.

Selbustrand utmarkslag selger jaktkort og fiskekort hos Statoil i Selbu og Hommelvik. Selbukortet gjelder også for fiske på SUL sitt område.

Kort for rådyrjakt selges av jaktutvalget,
kontakt: Jostein Sandvik, 91156192,  jsandvik@neanett.no

 

 

 

 

SMÅROVVILTKORT for Selbu

Viktig informasjon om smårovviltkortet for Selbu

Dette er de utmarkslagene som er med på avtalen om smårovviltkortet i Selbu:

1. Selbustrand utmarkslag - Per Håvard Moen  952 83 767

2. Hersjø -Krossådalen utmarkslag – Marit Kjøsnes Renå  481 38 175

3. Flora grunneierlag – Kjell Georg Aune  958 47 259

4. Rolseth utmarkslag – Henning Holt  901 85 365 

5. Østerungen grunneierlag- Magnar Moslet  992 55 365

6. Kolsetrya utmarkslag- Jan Edvind Kulseth  976 69 083

7. Guldseth utmarkslag- Noralf Guldseth  932 46 531 

8. Vestre Vikvarvet grunneierlag- Håvard Aftert  950 50 688 

9. Statsallmenningen i Selbu – Selbu fjellstyre v/ Unni Killi  975 59 758

For jakt på andre områder må du selv kontakte grunneier.

Sett deg godt inn i hvilke områder du har lov å drive jakt og fangst på, ta kontakt med det enkelte utmarkslag for mer detaljert kart, da enkelte eiendommer innen for utmarkslagene ikke er inkludert. Sett deg også godt inn i hvilke arter du har anledning til å jakte på.

Alle som løser smårovviltkortet for Selbu må forevise jegeravgift ved kjøp av jaktkortet.

  • Grunneier gir sitt samtykke til jakt på sin utmarkseiendom. Tillatelsen gjelder små- rovvilt og de jaktbare fugleartene (villtart med jakttid), tillatelsen gjelder ikke ”matvvilt” som hønsefugl, hare og hjortevilltartene.
  • Om åteplass eller fangstredskap som felle, bur med mer ønskes oppsatt må den aktuelle grunneier gi sin tillatelse til dette, før tiltaket settes i gang.
  • Den som løser smårovviltkort plikter å ta hensyn til storviltjakta mens den pågår.
  • Alle jegere som løser smårovviltkortet Selbu er pliktige til å levere jaktrapport etter endt jaktsesong.

Fangstrapport kan sendes til: Selbu kommune v/ Unni Killi 7580 Selbu eller pr e-post unni.killi@selbu.kommune.no

Disse artene er det skuddpremier på i Selbu:

    ART          Kr pr stk              Jakttid          .

    Rødrev       500              15.07 – 15.04

    Mår            300               01.11 – 15.03

    Grevling     200              21.08 – 31.01

    Mink          100                  hele året

    Kråke           40               15.07 – 31.03

    Ravn            40               10.08- 28/29.02

For å få utbetalt skuddpremier må du forevise 4 labber pr dyr, eller 2 føtter pr fugl. Du må også forevise betalt jegeravgiftskort for sesongen det gjelder. Ta kontakt med Unni Killi i Selbu kommune og avtal tid for innlevring av labber/føtter. Tlf: 97559758 eller 73816758. Husk å ta med bankkonto nr. Fangst det skal heves skuddpremie på bør innleveres innen utangen av april mnd.