Selbustrand Utmarkslag

 Jakt

-Storviltjakt

Storviltjakt (elg) er den aktivitet som skaffer de største inntektene til laget. I dag er arealet delt i 3 jaktvald.

 Grensene går nord/sør slik at det er 3 parallelle felt med noenlunde lik fordeling. Arealet er utleid t.o.m. 2014 for elgjakt og hjort, i den grad det da finnes hjort som bare finnes sporadisk på området. Siste år (2012) ble det felt 35 elg på SUL sitt område.

 

 

 -Småviltjakt

SUL har fine områder for skogsfugljakt og rypejakt. Arealet er lett tilgjengelig fra Fv 963, Fv 705 og en del skogsbilveier inn i området. Mengden fugl varierer og skogsfugljakt har nok vært bedre enn rypejakt i de siste år. Kortsalg forgår fra Statoil Selbu og Statoil Hommelvik. Harejakt kan foregå på samme kort i samme tidsrom.

 -Treningsfelt
for fuglehunder.
Det er opprettet og godkjent et område for trening av fuglehunder nord og vest for Svendalstjenna. Vester og kart følger med ved kortkjøp. Kort for dette selges på samme sted som jaktkort. Rådyrjakt foregår ved kortsalg. Kort selges fra medlemmer i jaktutvalget. Kontaktperson, Jostein Sandvik, 91156192,  jsandvik@neanett.no. Antall kort som selges kan reguleres etter rådyrstammen. Jakta følger stort sett de samme regler og tider som er fastsatt av for kommunen og statlige regler. Husk båndtvang og vis hensyn overfor vilt, beitedyr og naturen.

Fiske
Det er bortimot 40 vann og tjern med fisk på området. Flere av de har til dels fin fisk, ,andre har mye men små fisk. Der vil du imidlertid få stor fangst i antall. Artene er i hovedsak ørret og noe røye. Egne kort selges på samme sted som for jakt. Selbukortet gjelder også på området.

 Turområde
Hele området egner seg for turer både sommer og vinter. Det er lagt til rette for turbrukere med gapahuker på flere steder. Disse er til fri benyttelse for alle. Gammelvegen fra Espet til Vinsmyra er ryddet og istandsatt til en flott turvei. Her finnes flere «gruvhøl» etter forsøksdrift på 1800 tallet. Det er også satt opp skilt som forteller noe om gruvene, stedsnavn og historie (Neadal historielag). Det er også ryddet tursti fra Grøtte til Solem etter eldre kjerrevei. Gapahuker finnes ved Gammelvegen, Litjbekkøyene, Høstvolltj., Grønlitj. (Gåstj.dalen), Kongslitj. og Damtj.(ytre Sstr.)  Vis hensyn rundt gapahukene og ikke bruk trærne til ved. Vis også aktsomhet ved bruk av bål i terrenget. Det er flere bilveier inn i området. De fleste kan benyttes mot å betale bompenger. 

Gammelvollstoggo og Vardbu ligger i fjellområdet nord for Våttåfjell/Gyversalen. Dette er skihytter som er åpen om vinteren (kafè) for skiløpere. Gammelvollstoggo har også utleieaktivitet og kan
leies etter avtale.

Vardebu kan også leies for de som ønsker, men har ikke bilvei fram og har en enklere standard.

Helleristninger fra steinalderen er funnet på stranda ved Selbusjøen i Solem og ved Stamnes. Det viser at det har vært bosetting her i svært lang tid.

Husdyr
Det beites med ca. 350 storfe og 200 sauer på området. Det drives også utleie av beite til brukere utenfor Selbustrand. Området er inngjerdet i samarbeid med Lånke beitelag. Tap pga. rovdyr er svært lite og anses ikke som noe problem. For leie av beite, kontakt beiteutvalget i SUL.

Om du ser syke eller skadde dyr, eller annet unormalt, ber vi om at det meldes til beiteutvalget eller en husdyrbruker. Se oppslag om kontaktpersoner.

Kontaktpersoner SUL:      Håvard Kjøsnes, 95081458,  ninaoline@neanett.no

                                               Jostein Sandvik,  jakt, 91156192,   jsandvik@neanett.no