Nea Elveeierlag

Velkommen til en trivelig og spennende fiskeopplevelse i
NEA -  EI AV EUROPAS BESTE ØRRETELV

Nea starter i Sylan på Svensk side, og den renner ned gjennom bygdene i Tydal og Selbu og munner ut i Selbusjøen. Nea og Neavassdraget er sterkt regulert og mye vannkraft hentes ut årlig. Kraftutbyggeren har bygget «vannterskler» helt fra Hegsetfoss og ned til Bogstadhølen og dermed har elva fått sitt vannspeil tilbake.

Det blir årlig tatt storfisker i Nea. Den største i 2009 var på 6,3. Ellers er det årlig vanlig at det hogger på ørreter på over 1 kg. Fiskemulighetene er mange i den 38 km lange elvestrekningen du har til rådighet. På kartet til Elveeierlaget er ankomstveier, parkinger, gapahuker, rasteplasser og stier anmerket. Du må gjerne komme med innspill på ting du kunne ha tenkt deg annerledes.
(Mail: fangst@neanett.no) Sammen kan vi utvikle elva til å bli enda bedre.

Internett: www.neafisk.no
Mail: fangst@neanett.no

Fiskekort fåes kjøpt på nett ved å gå inn på sidene til « www.inatur.no «

FISKEREGLER:
- Utsetting av fisk skal ikke finne sted uten spesiell tillatelse
- Ikke sløy eller vask fisk som er tatt i et annet vassdrag
- Vannkanner fylt i ett vassdrag må ikke tømmes i et annet
- Alt fiskeutstyr, støvler, vadere og evt. båt skal være helt tørre
  før det brukes i nytt vassdrag.
- Ved mistanke om fiskesykdommer, ta kontakt med oss på mail.
- Tillatt fiskeredskap: Stang med krokredskap som sluker, spinnere og
  kroker der mark og magott brukes som agn. (Det er ikke tillatt å bruke
  annet levende agn enn mark og magott.) Fiske med ulovlig fiskeredskap
  blir anmeldt og redskap inndratt.
- Forbudte fiskesoner: Grunneiere som står utenfor elveeierlaget er markert
med rødt strek på kartet
- Fiske uten gyldig fiskekort ilegges gebyr
- Forbudt fiskeperiode mellom 15. september og 15. oktober
-  Oppsyn: Fiskeområdet har etablert oppsyn som skal sørge for at alt skal
  Gå riktig for seg. Stell deg slik at det blir et hyggelig møte for begge parter.
  Det gjør du ved å overholde fiskereglene, og alltid ha med deg fiskekortet når
  du fisker. Ser du ting du vil at vi skal vite raskt så send en mail:
  fangst@neanett.no

    SKITT FISKE OG LYKKE TIL