Hersjø Kråssådal Utmarkslag

Hersjø Kråssådal Utmarkslag sitt område går fra Hersjøen i vest og inn til grensa på Skarvan og Roltdal Nasjonalpark i øst, det avgrenses av Rotla i sør og Elvåa i nord. Hersjø Kråssådal Utmarkslag forvalter fiske og småviltjakt i dette området.  Det er enkelt å komme inn i området da det går flere skogsbilveger der (bomveger).

Småviltjakt
Hersjø Kråssådal Utmarkslag har fine områder for skogsfugljakt og rypejakt. Deler av området er veldig ettertraktet for harejakt og benyttes ofte til prøver og konkurranser for harehunder.
Småviltjakta på Hersjø Kråssådal Utmarkslag sitt område er inndelt i to perioder.
1.periode 10.september til 24. september
2.periode 1.oktober til 23.desember
Jaktid hare: 10. september – 28.februar
Det må søkes om å få jakte fra 10. september Søknadsfrist er 1.juni
Søknad sendes til mail: mkrenaa@hotmail.com

Fiske
På Hersjø Kråssådal Utmarkslag er det ca. 10 små og store vann det kan fiskes i, samt flere bekker og elver. Noen begrensninger i vatn og strandsoner.
Fritidsfiske passer for alle, ta med familie og venner på fisketur! Det er viktig å lære barna å fiske og sette pris på naturen.
Fiskearter: Ørret, Røye, Lake
Tillatt redskap: Oter og stangfiske med krokredskap
Kortsalg: www.inatur.no for lokalt fiskekort. Selbukortet er et fiskekort som omfatter hele Selbu, dette kan kjøpes på Selbusport’n, bensinstasjoner i bygda og www.inatur.no
Personer under 16 år fisker gratis etter innlandsfisk f.o.m 01.01. til 20.08. Husk legitimasjon.
Fiskeregler

  • Utsetting av fisk må ikke finne sted uten spesiell tillatelse.
  • Ikke sløy eller vask fisk som er tatt i annet vassdrag.
  • Vannkanner fylt med vann i ett vassdrag må ikke tømmes i et annet.
  • Alt fiskeutstyr, støvler og evt. båt må være tørr før det brukes i et nytt vassdrag. Desinfisering av utstyr er å anbefale før det tas i bruk i annet vassdrag.
  • Ved mistanke om fiskesykdommer, ta kontakt med kommunen (73816700) eller Utmarkslaget.

Gapahuk
Hersjø Kråssådal Utmarkslag har satt opp en gapahuk som står ved Hoemskjølen. Følg vegen forbi Hersjøhytta helt til p-plass ved Hoemskjølen. Gapahuken står i nærheten av p-plass og er tilrettelagt med sitteplasser, ved og bålplass. Gapahuken kan benyttes av alle, regler for bruk av gapahuken er satt opp, følg disse. Søppel tas med til container i Bårdsgårdsdalen eller på Synnåsen. Vis hensyn og aktsomhet ved bruk av åpen ild i naturen.

Husdyr på beite

  • I området til Hersjø- Kråssådal Utmarkslag går det mye sau på beite. Løshunder i området er derfor ikke tillatt før 10. september.
  • Funn av kadaver meldes til Hersjø Kråssådal Beitelag eller Hersjø Kråssådal Utmarkslag. Kontaktinfo for beitelaget står på plakater ved bomkasser og parkeringsplasser.
  • Det er ønskelig at funn av bjeller og øremerker blir tatt med og levert hos jaktkortselger evt. Legges i Utmarkslagets postkasse sammen med beskjed om hvor det ble funnet og av hvem.
  • På forhånd takk for hjelpa