Velkommen til Selbu og Selbu Utmarksråd!

Med over 300 fiskevann og store utmarksområder er Selbu en av de virkelig store jakt- og fiskekommunene i Midt-Norge. Selbu kan by på utallige muligheter innenfor jakt, fiske og friluftsliv!

«Hjertet» av Selbu, Selbusjøen ligger midt i bygda, livsnervene Nea, Garbergselva og en rekke andre tilførselselver binder sjøen sammen med de store utmarksområdene rundt om i Selbu.

Selbu Utmarksråd er en paraplyorganisasjon for grunneierlagene i Selbu og jobber for å utnytte utmarksressursene på en bærekraftig måte, bidra til økt verdiskapning og markedsføre de utallige mulighetene som finnes i Selbu.

Siste saker

Det er ikke tillatt å benytte båt med motor i Nea! Vi har den siste tiden mottatt informasjon om at det blir benyttet båt med motor i Nea.…
Selbu Utmarksråd, i samarbeid med  Utmarkslagene i Selbu, Nea Elveeierlag og Selbusjøen Grunneierlag ønsker velkommen til fiskere i 2024! Selbu innehar ett vidt spekter av fiskemuligheter, fra lavereliggende…
Østre Vikvarvet Utmarkslag har ledig jaktfelt til leie høsten 2024 Østre Vikvarvet Utmarkslag kan nå tilby tre jaktfelt med småviltjakt for høsten 2024. Blant terrengene er det både…

Jakt og Fiske

Fiske

Det er nærmest ubegrensede muligheter for fiske i Selbu. Med Selbusjøen i midten av bygda, over 300 fiskevatn og store utmarksområder er Selbu en av de virkelig store jakt- og fiskekommunene i Trøndelag. Nea, en av Nord-Europas beste ørretelver, er kjent som ei ypperlig fiskeelv både for flue, sluk og mark. Utfyllende informasjon om fiske finner du i Fiskeguide for SelbuNeafisk tilbyr guiding til de beste fiskeplassene og skreddersyr opplegg for grupper.

Fiskekort kan kjøpes på nett på: www.inatur.no

Fiskekort kan også kjøpes lokalt på Selbusporten og B.Langseth.

 

Jakt

Selbu er et paradis for jakt-interesserte!

Her finner man store utmarksområder med mange gode jaktterreng. I Selbu er det godt å være jeger for både de som er interessert i storvilt- og småviltjakt. Utmarkslagene tilbyr jakt på både småvilt og storvilt.

Småviltjegeren kan jakte på arter som rype, skogsfugl og hare, i tillegg til at det er store muligheter for god jakt på and, gås og due.

Storviltjegeren kan oppleve god jakt på både elg, hjort og rådyr. Det er en stor bestand av elg og rådyr, samt en økt bestand av hjort i Selbu. Det meste av elgjakta er det grunneierene selv som besørger, men det finnes muligheter for å bli med som gjestejeger på enkelte jaktlag.

Selbustrand Utmarkslag: 1-2 gjestejegere 1 uke

Vestre Vikvarvet Utmarkslag: 1-2 gjestejegere 1 uke

Smårovviltjakt

De fleste utmarkslagene innbefattes i ett enkelt smårovviltkort! For mer informasjon om smårovviltkortet, se kortsalg

 

For å se tilgang til jakt i Selbu se terrengutleie!

Terrengutleie småviltjakt og storviltjakt

Har 12 terreng til utleie, hvor hvert terreng inneholder småviltjakt og fellingsløyve på 3 rådyr.

Alle terrengene er opptatt for 2022.

Kontaktperson er:
Per Morten Storhaug; tlf 99526996

Guldseth utmarkslag selger både småviltkort, fiskekort og hjortekort.

Småviltjakt: Noralf Guldseth mob. 93246531

Harejakt: Dagskort, Noralf Guldseth mob. 93246531

Fiskekort: Se www.fishspot.no eller egen kasse

Hjortejakt: Ukeskort i samarbeid med Vestre Vikvarvet, Jonny Aftret mob. 90876758, jonnyaftret@gmail.com

Småviltjakt: både dagskort og sesongkort.
Rype: begrenset kortsalg fra 10. sept. De fleste terrengene er utleid på åremål men vi har ett terreng der vi selger dagskort.
Skogsfugl: Vi har ett lite terreng ledig for utleie.
Harejakt: vi har tilgjengelige harekort fra 10. sept.

Rådyrjakt: dagskort:
Bukkejakt:  fra 10.aug, ledige kort.
Ordinær rådyrjakt: ledige dagskort fra ca 1. nov (noe avhengig av elgjakta)

Elg og hjort:  Utleid

Kontaktperson for jakt på Østrungen Utmarkslag:
Hans Ivar Stene Tlf : 91515159, E-post: Hivast@online.no 

Rådyrterreng og småviltterreng leies ut på åremål.
Ta kontakt for hyggelig prat:
Lars Olav Mogård mob. 90958599, Larsomog@online.no
Henning Holt mob. 90185365 

Nils Olav Stokke mob. 99773766: Nils.olav.stokke@gmail.com

Småviltjakt:

Småviltjakta er utleid for 2023

Kontaktperson: Hermann Bjugan, tlf 909 49 168

Hjort og elgjakt er utleid.

Småviltjakt:

  • Småviltjakt i ett område (Halvardbørja) selges det jaktkort.
  • Rypejakt i fjellterreng

Kontaktperson: Haldor Aftret, tlf  976 54 622

Storviltjakt:

Hjortejakt: Kortsalg i deler av høsten.
Kontaktperson: Birger Aftret tlf : 959 96 219

Elgjakt: Elgjakta er utleid.

Kortsalg

Felles fiskekort for Selbu «SELBUKORTET»
Selbu Utmarksråd tilbyr også et felles fiskekort som gir tilgang på rimelig fiske i de fleste fiskevann og elver i Selbu.
«Selbukortet» er å få kjøpt  på følgende steder:

I tillegg kan de som bare ønsker å fiske i Nea kjøpe eget fiskekort som bare gjelder i Nea på de samme plassene.

SMÅROVVILTKORT for Selbu

Viktig informasjon om smårovviltkortet for Selbu:

Smårrovviltkort selges på Selbusporten.

Dette er de utmarkslagene som er med på avtalen om smårovviltkortet i Selbu:

1. Selbustrand utmarkslag –

2. Hersjø -Krossådalen utmarkslag –

3. Flora grunneierlag –

4. Rolseth utmarkslag –

5. Østerungen grunneierlag-

6. Kolsetrya utmarkslag-

7. Guldseth utmarkslag-

8. Vestre Vikvarvet grunneierlag-

9. Statsallmenningen i Selbu –

10. Innbygda utmarkslag –

For jakt på andre områder må du selv kontakte grunneier.

Sett deg godt inn i hvilke områder du har lov å drive jakt og fangst på, ta kontakt med det enkelte utmarkslag for mer detaljert kart, da enkelte eiendommer innen for utmarkslagene ikke er inkludert. Sett deg også godt inn i hvilke arter du har anledning til å jakte på.

Alle som løser smårovviltkortet for Selbu må forevise jegeravgift ved kjøp av jaktkortet.

  • Grunneier gir sitt samtykke til jakt på sin utmarkseiendom. Tillatelsen gjelder små- rovvilt og de jaktbare fugleartene (villtart med jakttid), tillatelsen gjelder ikke”matvvilt” som hønsefugl, hare og hjortevilltartene.
  • Om åteplass eller fangstredskap som felle, bur med mer ønskes oppsatt må den aktuelle grunneier gi sin tillatelse til dette, før tiltaket settes i gang.
  • Den som løser smårovviltkort plikter å ta hensyn til storviltjakta mens den pågår.
  • Alle jegere som løser smårovviltkortet Selbu er pliktige til å levere jaktrapport etter endt jaktsesong.

Fangstrapport kan sendes til: Selbu kommune v/ Unni Killi 7580 Selbu eller pr e-post unni.killi@selbu.kommune.no

Disse artene er det skuddpremier på i Selbu:

    ART          Kr pr stk              Jakttid          .

    Rødrev       500              15.07 – 15.04

    Mår            300               01.11 – 15.03

    Grevling     200              21.08 – 31.01

    Mink          100                  hele året

    Kråke           40               15.07 – 31.03

    Ravn            40               10.08- 28/29.02

For å få utbetalt skuddpremier må du forevise 4 labber pr dyr, eller 2 føtter pr fugl. Du må også forevise betalt jegeravgiftskort for sesongen det gjelder. Ta kontakt med Unni Killi i Selbu kommune og avtal tid for innlevring av labber/føtter. Tlf: 97559758 eller 73816758. Husk å ta med bankkonto nr. Fangst det skal heves skuddpremie på bør innleveres innen utangen av april mnd.

Snøskuter løypekort kjøper du: her

Hytteutleie og pakketilbud

Ledige Hyttetomter

Sørlige deler av Selbu

John Renå tlf.: 97555899

Ole Jan Moslet tlf.: 91747622

Hans Bårdsgård tlf.: 91198998

Jan Magnar Lien tlf.: 97615414

Jomar Kulseth tlf.: 416 73 052

Odd Jarle Lien (utleie) tlf.: 95072313

 

Nordlige deler av Selbu – Selbustrand

Høgda (Yter)
Ledige hyttetomter i glissent skogsterreng. Kontakt: Odd Fuglem, tlf. 73818748

Svendalen
Ledige hyttetomter i fjellterreng, kontakt Ola Einar Fuglem, tlf. 481 57 760

Svendalen
Ledige hyttetomter i fjellterreng, kontakt Ole Kristian Fuglem, tlf. 958 47 257

Damtjønna
Ledige hyttetomter i glissent skogsterreng, kontakt Harry Størseth, tlf. 917 87 555

Vinsmyra
Ledige hyttetomter i glissent skogsterreng, kontakt Jostein Sandvik, tlf. 911 56 192

Overnattingssteder

Selbusjøen Hotell & Gjestegård
Selbusjøen Hotell og Gjestegård ligger ved Selbusjøen. Hotellet tilbyr overnatting, restaurant, 6 kurs- og konferansesaler og uteaktiviteter med bl.a. robåter.

Selbutunet
Selbutunet – tilbyr overnatting, servering og skreddersyr aktiviteter og underholdning for alle anledninger.

Marienborg Gjestgiveri
Marienborg Gjestgiveri ligger i sentrum av Selbu og langs Rute 705.

Marienborg Camping
Marienborg Camping ligger ved Neas utløp i Selbusjøen, med muligheter for leie av hytter, telt, vognplass og egen brygge med utleie av båter til fiske på Selbusjøen eller i Nea.

Selbu Camping
Selbu Camping ligger idyllisk til ved utløpet av Garbergselva, ved Selbusjøen. Campingplassen har kort vei til bensinstasjon, butikk, kafeteria og bussholdeplass. Fiskecamping. Utleie av båter, trøbåter og kano.

Nea camping
Ligger ved Nea’s bredde i Flora og ved, 20 km fra Selbu sentrum. Nea camping ligger strategisk til ved elva Nea i Flora i Selbu, like ved FV 705. Campingplass med tilkobling til strøm og wc og dusj. Vertshuset Caroline ligger på området med muligheter for servering av en utmerket middagsbuffet og a`la carte.

Selbu Utmarksråd

Selbu Utmarksråd (SUR) er en paraplyorganisasjon for alle utmarkslagene og faglagene i Selbu.

Selbu Utmarksråd har 14 medlemslag og utmarksrådet ønsker å bidra til en fornuftig bruk av utmarka gjennom samarbeid og tilrettelegging.
SUR har en viktig rolle i forvaltningen av jakt og fiskeressursene i kommunen. Driftsplanlegging og tildeling av storvilt er blant arbeidsoppgavene.
Selbu Utmarksråd ble etablert 1996 som et resultat av et omfattende utmarksprosjekt.

Selbu Utmarksråd har et styre på 5 medlemmer .

Selbu Utmarksråd

Leder Trond Are Hoem – trond_hoem@hotmail.com – Tlf 976 69 086

Lars Olav Mogård – larsomog@online.no – Tlf : 909 58 599

Hans Galåen Røsseth – hans.rosseth@gmail.com – Tlf : 480 51 153

Ola Bjerkan – ola@bjerkanbygg.no – Tlf : 476 05 260

Skogeierlagets repr. :

Terje Kulsethås – t-kul@outlook.com – 911 71 194

Vara

Ståle Randen – st.randen@hotmail.com – 95067535

Medlemslagene 2022

Hersjø Kråssådal Utmarkslag
Hersjø Kråssådal Utmarkslag sitt område går fra Hersjøen i vest og inn til grensa på Skarvan og Roltdal Nasjonalpark i øst, det avgrenses av Rotla i sør og Elvåa i nord.
kontakt: Kristen Møllenhus: Tlf 91627456, E-post: Moellenhus@gmail.com

Rolset Utmarkslag
Rolset Utmarksråd ligger drøyt 1 mil sør for Selbu sentrum i retning Tydal, og har utmarksområder på begge sider av Nea.
kontakt: Lars Olav Mogård mob: 909 58 599 e-post: larsomog@online.no

Nea Elveeierlag
Nea Elveeierlag forvalter på vegne av grunneiere fiskeretten i elven Nea. Nea starter i Sylan på Svensk side, og den renner ned gjennom bygdene i Tydal og Selbu og munner ut i Selbusjøen.
kontakt: Lars Olav Mogård mob: 909 58 599,
e-post: Larsomog@online.no  

Selbustrand Utmarkslag
Selbustrand Utmarkslag (SUL) har sitt område vest for Fv. 705 fra Tømra til Vinsmyra. Nordre grense går etter fylkesmerket fra Vinsmyra og vestover mot Litlfjellet, så sørvestover  mot Baklifjellet og ned mot Haukåtjenna v/ Fv 963. Derfra går grensen mot Damtjern /Dambekken (Ytre Selbustrand). I sør går grensen mot innmarka på Selbustrand og inn til Tømra. Totalt areal er vel 60.000 da.
Kontakt: Thomas Engan mob: 905 87 931 e-post:thenga@online.no 

Selbusjøen grunneierlag
Selbusjøen grunneierlag forvalter fiske i Selbusjøen. Selbusjøen er ca. 60.000 da stor og på det dypeste er den over 200 m. Sjøen er regulert mellom 155,0 – 161,3 moh så vannstanden kan variere noe.

Kontakt: Stein Emstad tlf:99016130 e-post: stein.emstad@kjeldstad.no

Selbustrand Utm. lag Thomas Engan 905 87 931 Thenga@online.no
Innbygda Utm.Lag Per Morten Storhaug 99526996 Perskallom@gmail.com
Hersjøen-Kråssådalen Utm. Lag Kristen Møllenhus 91627456 moellenhus@gmail.com – hersjokrassadalutmarkslag@gmail.com
Rolseth Utm.Lag Lars Olav Mogård 90958599 larsomog@online.no
Flora Utm.Lag Kjell G. Aune 95847259 kjellgeorg.aune91@gmail.com
Østrungen Utm.Lag Ole Jan Moslet 91747662 olejan1977@hotmail.com
Kolsetrya Utm.Lag Jomar Kulseth 41673052 jomar_kulseth@hotmail.com
Østre Vikvarvet Utm.Lag Hermann Bjugan 90949168 h-bjuga@online.no
Guldseth Utm.Lag Torbjørn Guldseth 93023354 torgseth@online.no
Vestre Vikvarv Utm.Lag Glenn Ove Molstad 95231546 go-molst@online.no
Nea Elveeierlag Lars Olav Mogård 90958599 Larsomog@online.no
Selbusjøen Grunneierlag Stein Emstad 99016130 stein.emstad@kjeldstad.no
Selbu Skogeierlag Thomas Engan 90587931 thenga@online.no
Selbu Fjellstyre Per Sølverud 95191437 per.solverud@online.no

 

Selbu Kommune

Selbu kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke, 6-7 mil fra Trondheim

– og 3 mil fra Trondheim Lufthavn Værnes.
Foto: Per Sølverud
Fongen, foto: Per Sølverud

Selbu – med sine ca. 4 000 innbyggere – omkranser Selbusjøen – som et «øye» i bygda.

Med over 300 fiskevatn og store utmarksområder er Selbu en av de virkelig store jakt- og fiske kommunene i Midt-Norge.

På disse sidene finner du en samlet oversikt over hva vi kan tilby av friluftsaktivitet og naturopplevelser i Selbu.

TESTING

Selbu Utmark
Close