Selbu Utmark

Selbu kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke, 6-7 mil fra Trondheim- og 3 mil fra Trondheim Lufthavn Værnes.

Selbu - med sine ca. 4 000 innbyggere - omkranser Selbusjøen - som et "øye" i bygda.

Med over 300 fiskevatn og store utmarksområder er Selbu en av de virkelig store jakt- og fiske kommunene i Midt-Norge.

disse sidene finner du en samlet oversikt over hva vi kan tilby av friluftsaktivitet og naturopplevelser i Selbu.