Selbu Utmark

Selbu kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke, 6-7 mil fra Trondheim- og 3 mil fra Trondheim Lufthavn Værnes.

Selbu – med sine ca. 4 000 innbyggere – omkranser Selbusjøen – som et “øye” i bygda.

Med over 300 fiskevatn og store utmarksområder er Selbu en av de virkelig store jakt- og fiske kommunene i Midt-Norge.

Selbu utmarksråd er en paraplyorganisasjon for grunneierlagene i kommunen og er bindeledd opp mot forvaltinga og pådriver for felles aktiviteter i grunneierlagene.

Fiske i Selbu

Det er nærmest ubegrensede muligheter for fiske i Selbu. Med Selbusjøen i midten av bygda, over 300 fiskevatn og store utmarksområder er Selbu en av de virkelig store jakt- og fiskekommunene i Trøndelag. Nea, en av Nord-Europas beste ørretelver, er kjent som ei ypperlig fiskeelv både for flue, sluk og mark. Utfyllende informasjon om fiske finner du i Fiskeguide for SelbuNeafisk tilbyr guiding til de beste fiskeplassene og skreddersyr opplegg for grupper.

Fiskekort kan kjøpes på nett på: www.inatur.no

Fiskekort kan også kjøpes lokalt på Selbusporten og B.Langseth.

 

Ørretfiske

Gjeddefiske

Kortsalg

Felles fiskekort for Selbu “SELBUKORTET”
Selbu Utmarksråd tilbyr også et felles fiskekort som gir tilgang på rimelig fiske i de fleste fiskevann og elver i Selbu.
“Selbukortet” er å få kjøpt  på følgende steder:

I tillegg kan de som bare ønsker å fiske i Nea kjøpe eget fiskekort som bare gjelder i Nea på de samme plassene.

SMÅROVVILTKORT for Selbu

Viktig informasjon om smårovviltkortet for Selbu:

Smårrovviltkort selges på Selbusporten.

Dette er de utmarkslagene som er med på avtalen om smårovviltkortet i Selbu:

1. Selbustrand utmarkslag –

2. Hersjø -Krossådalen utmarkslag –

3. Flora grunneierlag –

4. Rolseth utmarkslag –

5. Østerungen grunneierlag-

6. Kolsetrya utmarkslag-

7. Guldseth utmarkslag-

8. Vestre Vikvarvet grunneierlag-

9. Statsallmenningen i Selbu –

10. Innbygda utmarkslag –

For jakt på andre områder må du selv kontakte grunneier.

Sett deg godt inn i hvilke områder du har lov å drive jakt og fangst på, ta kontakt med det enkelte utmarkslag for mer detaljert kart, da enkelte eiendommer innen for utmarkslagene ikke er inkludert. Sett deg også godt inn i hvilke arter du har anledning til å jakte på.

Alle som løser smårovviltkortet for Selbu må forevise jegeravgift ved kjøp av jaktkortet.

  • Grunneier gir sitt samtykke til jakt på sin utmarkseiendom. Tillatelsen gjelder små- rovvilt og de jaktbare fugleartene (villtart med jakttid), tillatelsen gjelder ikke”matvvilt” som hønsefugl, hare og hjortevilltartene.
  • Om åteplass eller fangstredskap som felle, bur med mer ønskes oppsatt må den aktuelle grunneier gi sin tillatelse til dette, før tiltaket settes i gang.
  • Den som løser smårovviltkort plikter å ta hensyn til storviltjakta mens den pågår.
  • Alle jegere som løser smårovviltkortet Selbu er pliktige til å levere jaktrapport etter endt jaktsesong.

Fangstrapport kan sendes til: Selbu kommune v/ Unni Killi 7580 Selbu eller pr e-post unni.killi@selbu.kommune.no

Disse artene er det skuddpremier på i Selbu:

    ART          Kr pr stk              Jakttid          .

    Rødrev       500              15.07 – 15.04

    Mår            300               01.11 – 15.03

    Grevling     200              21.08 – 31.01

    Mink          100                  hele året

    Kråke           40               15.07 – 31.03

    Ravn            40               10.08- 28/29.02

For å få utbetalt skuddpremier må du forevise 4 labber pr dyr, eller 2 føtter pr fugl. Du må også forevise betalt jegeravgiftskort for sesongen det gjelder. Ta kontakt med Unni Killi i Selbu kommune og avtal tid for innlevring av labber/føtter. Tlf: 97559758 eller 73816758. Husk å ta med bankkonto nr. Fangst det skal heves skuddpremie på bør innleveres innen utangen av april mnd.

Salg av jaktkort på småvilt: se under terrengutleie og kontaktpersoner der.

Snøskuter løypekort kjøper du: her

Terrengutleie småviltjakt og rådyrjakt

Kombinert skogsfugl- og rypeterreng leies ut (muligheter for husvære)
John Espen Langseth mob.92448720 e-post: johnelangseth@gmail.com

Vestre Vikvarvet utmarkslag selger småviltkort og rådyrkort på et større område og rypejakt på Rensfjellet. I tillegg har Vestre Vikvarvet ukeskort på hjort på 5 områder.

Småvilt kortsalg: Haldor Aftret mob. 97654622, haldoa@online.no

Hjortejakt kortsalg: Birger Aftret mob. 95996219, baftret@yahoo.no

Guldseth utmarkslag selger både småviltkort, fiskekort og hjortekort.

Småviltjakt: Noralf Guldseth mob. 93246531

Harejakt: Dagskort, Noralf Guldseth mob. 93246531

Fiskekort: Se www.fishspot.no eller egen kasse

Hjortejakt: Ukeskort i samarbeid med Vestre Vikvarvet, Jonny Aftret mob. 90876758, jonnyaftret@gmail.com

Østerungen utmarkslag selger både smårovviltkort, fiskekort og rådyrkort.

I tillegg leies det ut eksklusive terreng for skogsfugl, hare og rype

Ta kontakt med:
Hans Ivar Stene 91515159

Leder for laget er Ole Jan Moslet.

Rådyrterreng og småviltterreng leies ut. Flere muligheter
Lars Olav Mogård mob. 90958599, Henning Holt mob. 90185365 og Nils Olav Stokke mob. 99773766

Storviltjakt

Foto Per Sølverud

Årlig felles det ca 350 elger og ca 50 hjorter i Selbu
Det meste av storviltjakta er det grunneierne selv som besørger, men det finnes muligheter for å bli med som gjestejeger i enkelte jaktlag.

Selbustrand Utmarkslag: 1-2 gjestejegere i 1 uke
Vestre Vikvarvet Utmarkslag: 1-2 gjestejegere i 1 uke

Hytteutleie og pakketilbud

Ledige Hyttetomter

Sørlige deler av Selbu

John Renå tlf.: 97555899

Ole Jan Moslet tlf.: 91747622

Hans Bårdsgård tlf.: 91198998

Jan Magnar Lien tlf.: 97615414

Jan Edvin Kulseth tlf.: 97669083

Odd Jarle Lien (utleie) tlf.: 95072313

 

Nordlige deler av Selbu – Selbustrand

Høgda (Yter)
Ledige hyttetomter i glissent skogsterreng. Kontakt: Odd Fuglem, tlf. 73818748

Svendalen
Ledige hyttetomter i fjellterreng, kontakt Ola Einar Fuglem, tlf. 481 57 760

Svendalen
Ledige hyttetomter i fjellterreng, kontakt Ole Kristian Fuglem, tlf. 958 47 257

Damtjønna
Ledige hyttetomter i glissent skogsterreng, kontakt Harry Størseth, tlf. 917 87 555

Vinsmyra
Ledige hyttetomter i glissent skogsterreng, kontakt Jostein Sandvik, tlf. 911 56 192

Overnattingssteder

Selbusjøen Hotell & Gjestegård
Selbusjøen Hotell og Gjestegård ligger ved Selbusjøen. Hotellet tilbyr overnatting, restaurant, 6 kurs- og konferansesaler og uteaktiviteter med bl.a. robåter.

Selbutunet
Selbutunet – tilbyr overnatting, servering og skreddersyr aktiviteter og underholdning for alle anledninger.

Marienborg Gjestgiveri
Marienborg Gjestgiveri ligger i sentrum av Selbu og langs Rute 705.

Marienborg Camping
Marienborg Camping ligger ved Neas utløp i Selbusjøen, med muligheter for leie av hytter, telt, vognplass og egen brygge med utleie av båter til fiske på Selbusjøen eller i Nea.

Selbu Camping
Selbu Camping ligger idyllisk til ved utløpet av Garbergselva, ved Selbusjøen. Campingplassen har kort vei til bensinstasjon, butikk, kafeteria og bussholdeplass. Fiskecamping. Utleie av båter, trøbåter og kano.

Nea camping
Ligger ved Nea’s bredde i Flora og ved, 20 km fra Selbu sentrum. Nea camping ligger strategisk til ved elva Nea i Flora i Selbu, like ved FV 705. Campingplass med tilkobling til strøm og wc og dusj. Vertshuset Caroline ligger på området med muligheter for servering av en utmerket middagsbuffet og a`la carte.

Selbu Utmarksråd

Selbu Utmarksråd (SUR) er en paraplyorganisasjon for alle utmarkslagene og faglagene i Selbu.

Selbu Utmarksråd har 15 medlemslag og utmarksrådet ønsker å bidra til en fornuftig bruk av utmarka gjennom samarbeid og tilrettelegging.
SUR har en viktig rolle i forvaltningen av jakt og fiskeressursene i kommunen. Driftsplanlegging og tildeling av storvilt er blant arbeidsoppgavene.
Selbu Utmarksråd ble etablert 1996 som et resultat av et omfattende utmarksprosjekt.

Selbu Utmarksråd har et styre på 8 medlemmer .

Selbu Utmarksråd

Lars Olav Mogård – larsomog@online.no – 909 58 599

Kim Olsen Stokke – kim.olsen.stokke@selbusparebank.no – 404 98 868

Hans Galåen Røsseth – hans.rosseth@gmail.com – 480 51 153

Tom Helge Stubbe – ths@kjeldstad.no – 958 03 529

Skogeierlagets repr. :

Terje Kulsethås – t-kul@outlook.com – 911 71 194

Ola Bjerkan – ola@bjerkanbygg.no – 47605260

Trond Are Hoem – trond_hoem@hotmail.com – 97669086

Vara

Ståle Randen – st.randen@hotmail.com – 95067535

Medlemslagene 2018

Hersjø Kråssådal Utmarkslag
Hersjø Kråssådal Utmarkslag sitt område går fra Hersjøen i vest og inn til grensa på Skarvan og Roltdal Nasjonalpark i øst, det avgrenses av Rotla i sør og Elvåa i nord.
kontakt: Kristen Møllenhus kristen@kyllomaskin.no

Rolset Utmarkslag
Rolset Utmarksråd ligger drøyt 1 mil sør for Selbu sentrum i retning Tydal, og har utmarksområder på begge sider av Nea.
kontakt: Lars Olav Mogård mob: 90958599 e-post: larsomog@online.no

Nea Elveeierlag
Nea Elveeierlag forvalter på vegne av grunneiere fiskeretten i elven Nea. Nea starter i Sylan på Svensk side, og den renner ned gjennom bygdene i Tydal og Selbu og munner ut i Selbusjøen.
kontakt: Nils Olav Stokke mob: 99773766 e-post:  nils.olav.stokke@neanett.no

Selbustrand Utmarkslag
Selbustrand Utmarkslag (SUL) har sitt område vest for Fv. 705 fra Tømra til Vinsmyra. Nordre grense går etter fylkesmerket fra Vinsmyra og vestover mot Litlfjellet, så sørvestover  mot Baklifjellet og ned mot Haukåtjenna v/ Fv 963. Derfra går grensen mot Damtjern /Dambekken (Ytre selbustrand). I sør går grensen mot innmarka på Selbustrand og inn til Tømra. Totalt areal er vel 60.000 da.
kontakt: Håvard Kjøsnes mob: 95081458 e-post: havkjoe@gmail.com

Selbusjøen grunneierlag
Selbusjøen grunneierlag forvalter fiske i Selbusjøen. Selbusjøen er ca. 60.000 da stor og på det dypeste er den over 200 m. Sjøen er regulert mellom 155,0 – 161,3 moh så vannstanden kan variere noe.

Kontakt: Stein Emstad tlf:99016130 e-post: stein.emstad@kjeldstad.no

Selbustrand Utm.Lag Håvard Kjøsnes 95081458 havkjoe@gmail.com
Innbygda Utm.Lag John Espen Langseth 92448720 johnelangseth@gmail.com
Hersjøen-Kråssådalen Utm. Lag Kristen Møllenhus 91627456 moellenhus@gmail.com – hersjokrassadalutmarkslag@gmail.com
Rolseth Utm.Lag Lars Olav Mogård 90958599 larsomog@online.no
Flora Utm.Lag Kjell G. Aune 95847259 kjellgeorg.aune91@gmail.com
Østrungen Utm.Lag Ole Jan Moslet 91747662 olejan1977@hotmail.com
Kolsetrya Utm.Lag Jomar Kulseth 41673052 jomar_kulseth@hotmail.com
Østre Vikvarvet Utm.Lag Hermann Bjugan 90949168 h-bjugan@online.no
Guldseth Utm.Lag Torbjørn Guldseth 93023354 torgseth@online.no
Vestre Vikvarv Utm.Lag Glenn Ove Molstad 95231546 go-molst@online.no
Nea Elveeierlag Nils Olav Stokke 99773766 nils.olav.stokke@gmail.com
Selbusjøen Grunneierlag Stein Emstad 99016130 stein.emstad@kjeldstad.no
Selbu Skogeierlag Thomas Engan 90587931 thenga@online.no
Selbu Bondelag Lars Langseth 48215582 larslangseth@hotmail.com
Selbu Fjellstyre Per Sølverud 95191437 per.solverud@online.no

 

Selbu Kommune

Selbu kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke, 6-7 mil fra Trondheim

– og 3 mil fra Trondheim Lufthavn Værnes.
Foto: Per Sølverud
Fongen, foto: Per Sølverud

Selbu – med sine ca. 4 000 innbyggere – omkranser Selbusjøen – som et “øye” i bygda.

Med over 300 fiskevatn og store utmarksområder er Selbu en av de virkelig store jakt- og fiske kommunene i Midt-Norge.

På disse sidene finner du en samlet oversikt over hva vi kan tilby av friluftsaktivitet og naturopplevelser i Selbu.

Selbu Utmark
Close